Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. schůzka

18. 11. 2009

Dosud jsme zjistili (k 8. říjnu 2009)

K pěti nalezeným dětem židovského vyznání ve třídních výkazech z let 1934 – 1940 jsme nalezli šesté, Hanu Hermannovou, která pocházela z Prahy a v Byšicích bydlela u pana Košeráka (jeho jméno odkazuje na židovský původ). V Terezínské pamětní knize jsme zjistili, že žádné z našich dětí nepřežilo holocaust /šoa/. Všechny odjely 13. ledna 1943 transportem Cl do Terezína a všechny odsud byly poslány 20. ledna 1943 transportem Cq do Osvětimi. Žádné z nich tento vyhlazovací koncentrační tábor nepřežilo. Vzhledem ke krátkosti pobytu všech v terezínském ghettu s největší pravděpodobností nenalezneme v dnešním Památníku Terezín po nich další stopy (víme totiž, že děti, které v ghettu bydlely v heimech, např. kreslily, tvořily své časopisy… - to naše děti zde nestihly).

V Terezínské pamětní knize jsme zjistili, že stejný osud potkal i rodiče (uvedeni v třídních výkazech) námi hledaných dětí.

 

Oslovení veřejnosti

V našem pátrání se neobejdeme bez pomoci veřejnosti – pamětníků, spolužáků našich dětí. Ty oslovíme prostřednictví tisku – místního i regionálního (např. Byšické novinky, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník,…). A tak jsme sestavovali  podklady pro článek. Nejaktivnějším se zdál být Miloš Ladra.

Za naši pátrací skupinu bude jednat Renata Špačková (pedagogické vedení) a Barča Mikešová, Petra Manželová a Miloš Ladra (účastníci projektu).

 

Splnění úkolů z 1. října 2009

Najít domy, kde bydlely děti židovského původu, které navštěvovaly naši školu, a případně pořídit jejich fotografie

Barča Mikešová

Míša Dvořáčková a Romča Ducháčková

Kristýna Danková

 

Barča se svého úkolu zhostila výborně. Máme fotografii domu čp. 246 (bydliště Olgy Mehlové) v Byšicích. Dům čp. 266 (bydliště Felixe Wertheimera) se  nalézá v areálu Vitany Byšice, kde se nesmí fotografovat, a tak vše další bude záviset na jednání s Vitanou a. s. Dům čp. 25 v Krpech, kde žil Emil Sladkus, již neexistuje.

Kristýna dnes chyběla, a tak o domu v Čečelicích rodiny Steinerových nevíme zatím nic.

 

Zjistit, kdo je správcem židovského hřbitova v Byšicích, a domluvit jeho prohlídku

Barča Mikešová

I tento úkol Barča splnila výborně J. Zjistila (spolu s Petrou Manželovou), že správcem hřbitova je paní Duchoslavová, nyní místostarostka obce Byšice. Navštívila ji a vyjednávala naši návštěvu hřbitova. Možnost máme v pondělí či ve středu.

 

Martina Polenová s Radkou Kubátovou zakoupily deník a zapsaly do něj zápis z první schůzky (ještě jsme ho ale neviděli, Radka je nemocná).

 

Úkoly na 15. října 2009

Najít dům čp. 113 v Čečelicích, kde bydleli Anna a Josef Steindlerovi, a případně pořídit jeho fotografii.

David Prejza

 

Najít dům čp. 21 v Byšicích, kde bydleli Vilém Košerák a Hana Herrmannová, a případně pořídit jeho fotografii.

Barča Mikešová

 

Dohodnout definitivní termín návštěvy židovského hřbitova v Byšicích, který jsme stanovili na středu 21. října 2009 ve 14 hodin.

Barča Mikešová

 

Hodnocení Renaty Špačkové

Na druhé schůzce se nás sešlo 21. Úkoly nejlépe splnila Barča, na kterou (jak se zdá) skutečně bude spolehnutí.

Společně jsme vyplnili zbývající kolonky v naší tabulce „Byšičtí zmizelí sousedé“, kterou jsme na minulém setkání začali tvořit. Někteří ji však neměli L, což znesnadňovalo práci. Tu též znesnadňovalo štěbetání L L (sice možná k věci, ale nemám dostatečný hlasový fond).

Vynikající jste byli, když jsme sestavovali, co má být v naší výzvě veřejnosti. Zapojili se snad všichni. Tuto první výzvu napíši, později bych byla ráda, kdyby má role spočívala pouze v opravování případných gramatických chyb J.

Přivítala bych také, kdybyste opustili sezení v klasicky uspořádaných školních lavicích – připadám si příliš jako o vyučovací hodiny a to nechci.

Čeká nás příště

·        Četba školní kroniky – školní rok 1940/1941. Byla druhá světová válka,  kterou známe nejvýše z učebnic, neexistovala Československá republika, ale protektorát Čechy a Morava. Které události se odehrály? Kdo učil na naší škole? S jakými problémy se škola musela vypořádávat? Co dělaly „naše děti“, nad kterými se již stahovala mračna zákazů a omezení?

·        Seznámíme se s tím, jak vypadají židovské hřbitovy, abychom se připravili na návštěvu toho byšického.